Kakšna je natančna razlika med cestnim davkom in cestnino? Zakaj plačujemo cestnino tudi takrat, ko že plačujemo velik znesek za cestni davek?


Odgovor 1:

Cestnino je treba plačati na vozilu, preden se lahko vozi po javni cesti. Običajno se plača ob nakupu novega vozila.

Davek na cestnino se obračuna na vozila, ki želijo voziti na nekaterih avtocestah in mostovih. Državna vlada ali lokalni organ bo zaračunal davek na cest ali mostove kot sredstvo za vračilo denarja, porabljenega za gradnjo te ceste ali mostu. Davčni davek se lahko pobira tudi za povračilo stroškov vzdrževanja ceste ali mostu.

Cestni davek je večinoma enkratno plačilo. Vendar pa je treba plačati davek na cestnino, kadar vozilo uporablja cesto ali most, na katerem se obračunava cestnina.

Upam, da to pomaga.


Odgovor 2:

Cestni davek je davek, ki se obračuna na vsako vozilo, ki pelje skozi cesto. Ko se plača cestni davek na vozilo, lahko vozi na vseh cestah v državi. Cestnina je sicer uporabnina za uporabo katerega koli dela ceste ali mostu, ki je posebej določen kot tak. Pred časom cesarske vladavine ni bilo cestnega davka, ampak je bilo le cestnina. Glede na težavnost pobiranja cestnin na več točkah je bila uvedena cestna dajatev, ki cestnine nadomešča kot enoten davek na cestnino.

Zdaj se pobirajo cestnine poleg cestnih dajatev na več mestih za uporabo nekaterih delov ceste ali mostu, o katerih je tako obveščeno. Teoretično to pomeni dvojno obdavčitev, zato lahko rečemo, da je nezakonito.

A pri zbiranju cestnin praktično obstaja nekaj utemeljitve. Gradnja cest in mostov je postala zelo draga. Običajna dodelitev iz proračuna države in centralne vlade morda niti ne zadostuje za rutinsko popravilo in nadomestne stroške. V takšnih razmerah je velike izdatke, potrebne za gradnjo cest in mostov, mogoče pokriti le z zunanjim financiranjem ali s posebnim proračunom. Znesek, izposojen od zunanjih finančnikov, mora biti v prihodnosti poplačan z obrestmi. Znesek, potreben za poplačilo zunanjega finančnika, se poravna z zbiranjem cestnin.

Če za gradnjo novih cest in mostov ni odvisno zunanje financiranje, bo morda potrebno dolgo čakati, v tem obdobju pa bo družba lahko prikrajšana za storitve novih cest in mostov. Koristi pri gradnji novih cest in mostov so številne. Pomaga lahko pri zmanjšanju zastoja v prometu ali krajšanju časa za vožnjo do določenega kraja ali pri zagotavljanju dobrega udobja pri vožnji in tako naprej. Skratka, lahko prihranite pri obratovalnih stroških vozil. S plačilom cestnine se porabi le del prihranjenih stroškov. To je ekonomsko dobra možnost.

Druga točka je, da če bo za gradnjo novih cest in mostov odvisno od državnega financiranja, bo morda treba povečati davek na vozila / cestni davek. Če se poveča cestni davek, se breme deli vsem ljudem, ki uporabljajo vozilo, ne glede na to, ali je neposredni uporabnik novih cest ali mostu, ki so zgrajeni. Zato je bolj koristno pobirati davek od neposrednih uporabnikov. Cestnina se lahko šteje za davek od neposrednih uporabnikov novih cest ali mostu.


Odgovor 3:

Cestni davek je davek, ki se obračuna na vsako vozilo, ki pelje skozi cesto. Ko se plača cestni davek na vozilo, lahko vozi na vseh cestah v državi. Cestnina je sicer uporabnina za uporabo katerega koli dela ceste ali mostu, ki je posebej določen kot tak. Pred časom cesarske vladavine ni bilo cestnega davka, ampak je bilo le cestnina. Glede na težavnost pobiranja cestnin na več točkah je bila uvedena cestna dajatev, ki cestnine nadomešča kot enoten davek na cestnino.

Zdaj se pobirajo cestnine poleg cestnih dajatev na več mestih za uporabo nekaterih delov ceste ali mostu, o katerih je tako obveščeno. Teoretično to pomeni dvojno obdavčitev, zato lahko rečemo, da je nezakonito.

A pri zbiranju cestnin praktično obstaja nekaj utemeljitve. Gradnja cest in mostov je postala zelo draga. Običajna dodelitev iz proračuna države in centralne vlade morda niti ne zadostuje za rutinsko popravilo in nadomestne stroške. V takšnih razmerah je velike izdatke, potrebne za gradnjo cest in mostov, mogoče pokriti le z zunanjim financiranjem ali s posebnim proračunom. Znesek, izposojen od zunanjih finančnikov, mora biti v prihodnosti poplačan z obrestmi. Znesek, potreben za poplačilo zunanjega finančnika, se poravna z zbiranjem cestnin.

Če za gradnjo novih cest in mostov ni odvisno zunanje financiranje, bo morda potrebno dolgo čakati, v tem obdobju pa bo družba lahko prikrajšana za storitve novih cest in mostov. Koristi pri gradnji novih cest in mostov so številne. Pomaga lahko pri zmanjšanju zastoja v prometu ali krajšanju časa za vožnjo do določenega kraja ali pri zagotavljanju dobrega udobja pri vožnji in tako naprej. Skratka, lahko prihranite pri obratovalnih stroških vozil. S plačilom cestnine se porabi le del prihranjenih stroškov. To je ekonomsko dobra možnost.

Druga točka je, da če bo za gradnjo novih cest in mostov odvisno od državnega financiranja, bo morda treba povečati davek na vozila / cestni davek. Če se poveča cestni davek, se breme deli vsem ljudem, ki uporabljajo vozilo, ne glede na to, ali je neposredni uporabnik novih cest ali mostu, ki so zgrajeni. Zato je bolj koristno pobirati davek od neposrednih uporabnikov. Cestnina se lahko šteje za davek od neposrednih uporabnikov novih cest ali mostu.


Odgovor 4:

Cestni davek je davek, ki se obračuna na vsako vozilo, ki pelje skozi cesto. Ko se plača cestni davek na vozilo, lahko vozi na vseh cestah v državi. Cestnina je sicer uporabnina za uporabo katerega koli dela ceste ali mostu, ki je posebej določen kot tak. Pred časom cesarske vladavine ni bilo cestnega davka, ampak je bilo le cestnina. Glede na težavnost pobiranja cestnin na več točkah je bila uvedena cestna dajatev, ki cestnine nadomešča kot enoten davek na cestnino.

Zdaj se pobirajo cestnine poleg cestnih dajatev na več mestih za uporabo nekaterih delov ceste ali mostu, o katerih je tako obveščeno. Teoretično to pomeni dvojno obdavčitev, zato lahko rečemo, da je nezakonito.

A pri zbiranju cestnin praktično obstaja nekaj utemeljitve. Gradnja cest in mostov je postala zelo draga. Običajna dodelitev iz proračuna države in centralne vlade morda niti ne zadostuje za rutinsko popravilo in nadomestne stroške. V takšnih razmerah je velike izdatke, potrebne za gradnjo cest in mostov, mogoče pokriti le z zunanjim financiranjem ali s posebnim proračunom. Znesek, izposojen od zunanjih finančnikov, mora biti v prihodnosti poplačan z obrestmi. Znesek, potreben za poplačilo zunanjega finančnika, se poravna z zbiranjem cestnin.

Če za gradnjo novih cest in mostov ni odvisno zunanje financiranje, bo morda potrebno dolgo čakati, v tem obdobju pa bo družba lahko prikrajšana za storitve novih cest in mostov. Koristi pri gradnji novih cest in mostov so številne. Pomaga lahko pri zmanjšanju zastoja v prometu ali krajšanju časa za vožnjo do določenega kraja ali pri zagotavljanju dobrega udobja pri vožnji in tako naprej. Skratka, lahko prihranite pri obratovalnih stroških vozil. S plačilom cestnine se porabi le del prihranjenih stroškov. To je ekonomsko dobra možnost.

Druga točka je, da če bo za gradnjo novih cest in mostov odvisno od državnega financiranja, bo morda treba povečati davek na vozila / cestni davek. Če se poveča cestni davek, se breme deli vsem ljudem, ki uporabljajo vozilo, ne glede na to, ali je neposredni uporabnik novih cest ali mostu, ki so zgrajeni. Zato je bolj koristno pobirati davek od neposrednih uporabnikov. Cestnina se lahko šteje za davek od neposrednih uporabnikov novih cest ali mostu.