Ali obstaja jezikovna razlika med "neomejenim" in "neomejenim"?


Odgovor 1:

Obstaja zelo subtilna razlika. Neomejeno je nasprotje omejenega. Brezmejno je nasprotje meje. Neomejeno pomeni, da nihče ni določil omejitve, ampak da je mogoče nekdo postaviti mejo. Na primer, ko vam telefonsko podjetje dodeli neomejene minute, še vedno lahko postavi omejitev. Če pa vas kdo vpraša, koliko številk je v vesolju, lahko rečete "neomejeno".


Odgovor 2:

Ja, razlika je:

Neomejeno pomeni, da je nekaj, kar po svoji naravi nima meja. Vesolje je na primer neomejeno. Uporablja se tudi za stvari, ki verjetno imajo neke vrste omejitve, vendar jih je težko določiti. Pogosto se uporablja poetično. Nekdo bi lahko rekel, da je njihova ljubezen na primer neomejena.

Neomejeno pomeni, da nima omejitev, vendar bi to lahko storil. Na primer, imam neomejeno širokopasovno povezavo, vendar bi lahko plačal manj in dobil širokopasovno povezavo z omejitvami, v praksi pa so hitrosti širokopasovnih povezav pogosto omejene v največjih časih zaradi politike pravične uporabe. Torej širokopasovna povezava je neomejena, ni pa neomejena.

Tudi v britanski angleščini je neomejena družba družba, ki ima delničarje, ki so vsi enako odgovorni za dolgove družbe. Kaj je neomejeno podjetje? - Obvestite neposredno


Odgovor 3:

Ja, razlika je:

Neomejeno pomeni, da je nekaj, kar po svoji naravi nima meja. Vesolje je na primer neomejeno. Uporablja se tudi za stvari, ki verjetno imajo neke vrste omejitve, vendar jih je težko določiti. Pogosto se uporablja poetično. Nekdo bi lahko rekel, da je njihova ljubezen na primer neomejena.

Neomejeno pomeni, da nima omejitev, vendar bi to lahko storil. Na primer, imam neomejeno širokopasovno povezavo, vendar bi lahko plačal manj in dobil širokopasovno povezavo z omejitvami, v praksi pa so hitrosti širokopasovnih povezav pogosto omejene v največjih časih zaradi politike pravične uporabe. Torej širokopasovna povezava je neomejena, ni pa neomejena.

Tudi v britanski angleščini je neomejena družba družba, ki ima delničarje, ki so vsi enako odgovorni za dolgove družbe. Kaj je neomejeno podjetje? - Obvestite neposredno