Kakšna je razlika med Javo in dinamično vezavo ter prevladovanjem metode?


Odgovor 1:
razred Animal {public void eat () {System.out.println ("Vse"); }} razred Konj razširja živali {public void eat () {System.out.println ("zelenjava"); }} razred preizkusa {javni statični void main (String args []) {Animal obj; obj = nova žival (); obj.eat (); obj = nov Konj (); obj.eat (); }}
Karkoli zelenjave

Odgovor 2:

ste želeli vprašati razliko med "dinamično vezavo" in metodo "preobremenitve"?

Ker sta preglasitev metode in "priklic virtualne metode" (dinamična vezava) dva dela java polimorfizma in se "nekoliko razlikujeta" od preobremenitve metode: isto ime metode, vendar drugačen podpis.


Odgovor 3:

ste želeli vprašati razliko med "dinamično vezavo" in metodo "preobremenitve"?

Ker sta preglasitev metode in "priklic virtualne metode" (dinamična vezava) dva dela java polimorfizma in se "nekoliko razlikujeta" od preobremenitve metode: isto ime metode, vendar drugačen podpis.